disclaimer

Disclaimer

Inhoud
Jazzboekingsburo.nl besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website. Jazzboekingsburo.nl doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan Jazzboekingsburo.nl in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik ervan. Jazzboekingsburo.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen of domeinnamen op de site.

Intellectuele Rechten
Jazzboekingsburo.nl is eigenaar of licentiehouder van alle copyright, databases, applicaties, trademarks en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, layout en design zijn exclusief eigendom van Jazzboekingsburo.nl.. U heeft het recht deze site te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Handelsmerk
Enkele namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot de Jazzboekingsburo.nl site valt onder de Nederlandse wetgeving. In geval van geschil enkel de rechtbank van Rotterdam bevoegd.

Note: Heeft u vragen, treft u onjuistheden aan of wilt u graag iets gewijzigd zien, neem dan gerust contact met ons op zodat wij per direct en in goed overleg deze gevallen kunnen aanpassen of eventueel verwijderen van het internet.